BOOKINGSVOORWAARDEN – CHEZ SHELLEY 16220 Ecuras

1. Brochure en Accuracy
Wit er niet alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de brochure en al het reclamemateriaal op het moment van publicatie accuraat is, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen of zaken die buiten onze controle vallen.  Alle informatie wordt te goeder trouw gegeven, maar er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de verstrekte informatie, zowel schriftelijk als mondeling.

2. Boekingen en betaling
Boekingen kunnen per E-mail of per post worden gedaan en binnen 7 dagen worden bevestigd met behulp van het meegeleverde boekingsformulier en een aanbetaling van 20% (niet terugvorderbaar) of als u minder dan acht weken voor vertrek boekt, de volledige prijs.   In geen geval kan het voorgeschreven aantal personen per boekingsformulier worden overschreden.  De definitieve betaling wordt vier weken voor uw vakantiedatum.  Er vindt geen restitutie plaats 21 dagen voor aankomst.  Als het volledige bedrag plus de borg niet op de vervaldatum is ontvangen, behouden wij ons het recht voor om de boeking te annuleren.

3. Prijzen
Prijzen zijn per week per cottage en zijn inclusief elektriciteit (eventuele meer dan 50 eenheden per week worden in rekening gebracht), gas, water en de levering van beddengoed en handdoeken, maar niet inclusief handdoeken voor gebruik buiten de cottage(s) of rond het zwembad.  breng a.u.b. uw eigen zwembadhanddoeken mee, anders worden er kosten in rekening gebracht.

4. Annulering
Het is aan te raden een verzekering af te sluiten om het risico van annulering te beschermen vanaf het moment van de boeking en voor medische, bagage-, etc. dekking in het buitenland.  Mocht een cottage niet beschikbaar zijn op de aangegeven dag, als gevolg van onvoorziene omstandigheden, dan zal alles in het werk worden gesteld om gasten te verhuizen.  Indien dit niet mogelijk is, zullen alle huurgelden zonder enige twijfel worden terugbetaald, maar er zal geen verdere aansprakelijkheid voor de eigenaren komen.

5. Je verantwoordelijkheden
Je eigendommen worden voor je aankomst schoongemaakt en we vragen je met respect te onthouden dat je bij iemand anders thuis verblijft en deze schoon en netjes achter te laten als je vertrekt. Als er een extra schoonmaakbeurt nodig is, wordt er minimaal £50 in rekening gebracht. Breuken moeten worden gemeld aan de eigenaren, zodat het kan worden gecorrigeerd voordat de volgende klanten aankomen.  Gelieve niet aan te komen op de woning voor 15.00 uur en vriendelijk te vertrekken voor 10.30 uur op de dag van vertrek (anders kan u extra huur in rekening worden gebracht) om genoeg tijd te geven tussen de klanten om ervoor te zorgen dat de woning klaar is.  Als u verwacht te arriveren na 19.00 uur gelieve te telefoneren.

6. Klachten
In geval van een klacht, hetzij bij aankomst, hetzij na het begin van de bewoning, dient deze onmiddellijk onder de aandacht van de eigenaars te worden gebracht, zodat corrigerende maatregelen, indien nodig, onverwijld kunnen worden genomen.  Zij zullen alles in het werk stellen om eventuele problemen snel en doeltreffend op te lossen.  De eigenaars behouden zich het recht voor om op elk redelijk tijdstip de woning te betreden om eventuele klachten te behandelen en eventuele reparaties uit te voeren die noodzakelijk worden geacht voor de woning of het materiaal. Elke klacht na vertrek moet schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na uw vertrek.

7. Site Swimming Pool – Open april tot oktober
Poolhanddoeken niet meegeleverd – neem uw eigen handdoeken mee. Geen zwemmen tussen 20.00 uur en 09.00 uur. Geen drinkglazen of flessen te gebruiken rond het zwembad (alleen plastic) of voedsel (chips etc).  Kinderen moeten te allen tijde onder toezicht van de ouders staan, aangezien de eigenaars niet verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid, omdat er geen badmeester aanwezig is.

8. Algemeen
In geval van een onvoorziene calamiteit kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld, maar vragen wij u wel om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wij accepteren wel rokers, maar stellen het op prijs dat u buiten rookt. Als het huisje moet worden gefumigeerd vanwege overmatig roken zal een minimum van £50 in rekening worden gebracht.

9.  Auto parkeren op eigen terrein en op eigen risico.        

10. Op deze voorwaarden is het Engelse recht van toepassing.